Što je pelet?

Pelet je biomasa koja se koristi za dobivanje toplinske energije. Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetsku vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

Usporedba peleta i ostalih energenata:
2 kg peleta ≈ 1 lit ulja za loženje
1,85 kg peleta ≈ 1 m3 zemnog plina
3 m3 ≈ 1000 lit ulja za loženje
peleta potrošnja peleta 1 kg/h ≈ 5 kW snage
650 kg peleta zauzima 1metar kubni prostora

Jednostavnost upotrebe automatikom stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket. 

Pelet spada u obnovljive izvore energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodatna vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda. Ekološki vrlo prihvatlji neutralan CO2.
Najniža i stabilna cijena u usporedbi sa ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorjevanja.